Sara och Christoffers vinterbröllop i Järfälla Kyrka